Algemene Voorwaarden

Als u de algemene voorwaarden accepteert gaat u akkoord met alle voorwaarden hieronder genoemd.

Als u de vakantie woning huurt is het alleen voor de aangegeven periode met aankomst en vertrek datum, welke u geboekt en betaald heeft.

* Huisdieren zijn niet toegestaan en binnen roken is verboden.

* Wijzigingen, prijzen en fouten onder voorbehoud

*Indien de reservering gaat naar derden, moet u mij daarvan op de hoogte stellen door dit schriftelijk aan mij te melden. Zijn er meerdere personen aanwezig als opgegeven die overnachten, ben ik ertoe gerechtigd om u verder verblijf te ontzeggen. U heeft dan geen recht op restitutie. Permanente bewoning is niet toegestaan, het is alleen voor recreatief gebruik. Indien bij aankomst, of tijdens verblijf wordt geconstateerd dat er sprake is van alleen reizende jongeren (personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt), terwijl de boeking is verricht door een derde die 21 jaar of ouder is, behoud ik het recht om de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de betaling.

*Nadat u gereserveerd heeft, krijgt u een bevestiging met de bijbehorende kosten. Deze moeten 14 dagen voor aankomst voldaan zijn. Zijn de kosten niet voldaan, dat ben ik gerechtigd om de reservering te ontbinden (annuleren). Daarna wordt er een verrekening gemaakt, welke kosten u dan moet voldoen ivm de annulering (zie hieronder).

Ook staat in deze bevestiging een code waarmee u in het sleutelkastje kunt waar zich de sleutels bevinden om binnen te komen. Het sleutelkastje hangt bij de entree van de vakantiewoning. Bij verlies van de sleutels bent u verplicht om € 100,- hiervoor aan mij te voldoen. Het is niet toegestaan de sleutel in gebruik te geven naar andere gasten, die niet verblijvend op het park/de woning. Op de dag van vertrek kunt u voor 11 uur de sleutel weer in het sleutelkastje hangen, waarvan u de code heeft ontvangen.

*De vakantiewoning wordt in goede staat ter beschikking gesteld. Als dit niet zo is, kunt u mij daarover contacten op de dag van aankomst. Mochten er storingen zijn, probeer ik die zo spoedig mogelijk op te lossen.

*U bent verplicht de woning met de bijbehorende inventaris zorgvuldig te behandelen. U dient de woning in nette staat achter te laten. Mocht dit niet zo zijn of zijn er gebreken, dan zal dit in rekening worden gebracht/of verrekend worden met de borg. Ook als het niet oplevering schoon is, of beschadigde zaken zijn, wordt dit in rekening gebracht.

*Ik ben gemachtigd om de kosten te verhogen als aanleiding/verhoging de aanleiding is met betrekking tot verblijfsbelasting.

*Ik ben niet verantwoordelijk voor verlies en/of diefstal (geld inbegrepen), beschadigingen van eigendommen, schade of letsel berokkend aan huurder door welke oorzaak dan ook.

*Ik heb het recht om op donderdagen tussen 10.00 en 15.00 uur werkzaamheden, inspectie of onderhoud rondom of in de vakantiewoning te verrichten. Als er iets buiten gebruik gesteld moet worden, heeft de huurder geen recht op restitutie, geheel of gedeeltelijk.

*Het gebruik van de tafel BBQ die bij de vakantiewoning hoort, is toegestaan, mits deze minimaal 3 meter van bomen, struiken en woning staat. Gebruik alleen briketten of houtskool. Ik behoud het recht om in bijzondere omstandigheden (bv bij extreme droogte) het gebruik van deze BBQ te verbieden.

Open vuur is verboden in verband met brandgevaar. Denk ook aan brandende kaarsen, weggooien van sigaretten/sigaren. Eveneens is het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen verboden. Ook mogen er geen (soft) drugs gebruikt worden of dat u in het bezit bent van volgens de wet verboden wapens.

Annuleringen: 

Het kan gebeuren dat de geboekte reservering door onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden. U moet dit telefonisch of per mail doen. Aan een annulering zitten kosten verbonden. Na de annulering ontvangt u een annulering nota, waarop volgende annulering kosten te zien zijn:

15% als u 3 maanden (93 dagen) voor aankomst annuleert,  50% als u tussen 3 en 2 maanden (92 en 63 dagen) voor aankomst annuleert, 75% als u tussen 2 en 1 maand (62 en 32 dagen) voor aankomst annuleert, 90% als u tussen 1 maand (31 dagen) en 2 dagen voor aankomst annuleert en 100% als u 1 dag van te voren, of op de dag zelf niet komt voor uw reservering.

In geval van overmacht ben ik zelf gerechtigd om de reservering te annuleren. Overmacht kan zijn door: de vakantiewoning is niet meer geschikt voor verhuur door waterschade, brandschade of wanprestatie in de woning. De vakantiewoning is niet meer beschikbaar voor verhuur door: plotselinge verkoop van de woning of door een dubbele reservering. Ik verplicht mij u gelijk op de hoogte te stellen hiervan en het huurbedrag wordt teruggestort.

Parkvoorwaarden van de Lindehoeve:

Als u akkoord gaat met deze voorwaarden, gaat u ook akkoord met de voorwaarden van Recreatiepark de Lindehoeve.

Uw NAW gegevens moeten worden doorgegeven aan de parkeigenaar van de Lindehoeve.

Vuilnis moet gestort worden in de daarvoor bestemde containers welke op het park staan.

Het gebruik van faciliteiten op de Lindehoeve is op eigen risico.

Het is niet toegestaan om partytenten in de aangrenzende tuin van de vakantiewoning te plaatsen. Ook kampeertenten worden niet toegestaan.

U dient zich als gast correct te gedragen zodat u geen overlast bezorgd aan andere gasten van de Lindehoeve. Tussen 22.00 en 7.00 uur dient u de nachtrust te respecteren. U dient zich hieraan te houden en geen muziek, luide gesprekken of enig ander lawaai, buiten te voeren. Mocht ik een klacht ontvangen dan staat overlast vast.

Zelf meegenomen elektriciteits- gas en of water installaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Ook is het verboden om zelf meegebrachte scooters, brommers, elektrische step en/of elektrisch voortbewogen vervoermiddel (m.u.v. auto en/of scootmobiel) mee te nemen. In bijzondere gevallen kan er een uitzondering aangevraagd en dan door mij goedgekeurd te worden.

In verband met brandgevaar mogen weggooi bbq niet in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd, zolang deze niet gedoofd zijn. Het gebruik van de (tafel) bbq, behorend bij de vakantiewoning.

Algemeen:

In geval van overtreding of niet opvolgen bij één van de huisregels, ben ik gerechtigd de gast(en) te verwijderen van het park waarbij verdere toegang tot het park zal worden ontzegd, zonder dat u recht krijgt op geheel of gedeeltelijke restitutie van de betaalde huur.

Privacy:

Wanneer u gebruik maakt van mijn vakantiewoning, is het noodzakelijk dat ik een aantal persoonsgegevens van u registreer. Het is mijn beleid om uiterst zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens. Wanneer u een boeking maakt, registreer ik standaard de gegevens van u die noodzakelijk zijn om de vakantiewoning aan u beschikbaar te stellen. De NAW gegevens heb ik nodig om uw boeking te registreren in reserveringssysteem. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven email adres, net als interessante informatie over het park of de omgeving van uw verblijf. Als u contact met mij opneemt via de website worden uw NAW gegevens geregistreerd. Dit geld ook voor het contact via Social Media. Het registreren is noodzakelijk om met u te communiceren. Bovendien ben ik in staat om uw vraag snel en efficiënt te beantwoorden en uw gegevens erbij te zoeken. Nadat u een reservering heeft gemaakt, gebruik ik het mailadres voor gepersonaliseerde nieuwsbrieven die betrekking hebben op het verblijf van de vakantiewoning. U kunt zich ten alle tijden uitschrijven hiervan.

 Ik wens u een fijne tijd in de vakantiewoning, geniet!  Miriam Poppel